Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.    TARAFLAR

ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Ünvanı: ACİL İHTİYAÇ PROJESİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Adres:  Şirinevler Mahallesi Fetih Caddesi Bostan Sokak No: 9/ 11A  Bahçelievler / İstanbul

Web sitesi:  www.iyilikalisverisi.org

Telefon: 0531 396 2001

E-posta:  satis@iyilikalisverisi.org

Müşteri Hizmetleri İletişimi: 0531 396 2001

MERSİS No: 0005005114100002          

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: 

Adres:  

Web sitesi: 

Telefon: 

E-posta:  

Müşteri Hizmetleri İletişimi: 

MERSİS No:

ALICI (TÜKETİCİ)

Adı, Soyadı/ Unvanı: 

Adres

E-posta: 

Telefon: 

Faks: 

2.    SÖZLEŞME'NİN KONUSU

 

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.iyilikalisverisi.org internet sitesinden ("Platform") elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilen ürünlerin ("Ürün/Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tüketici ve satıcı sıfatlarına haiz olan tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. İşbu Mesafeli Satış Sözleşme (“Sözleşme”) tahtında Satıcı ve Alıcı (“Taraflar”) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Tüketici Kanunu”), Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ve sair ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarının bilincinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

2.3. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi Taraflar’ın ayrı ayrı AİP VAKFI ile akdetmiş oldukları üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup Taraflar işbu Sözleşme konusu Ürün/Hizmetin satışında AİP VAKFI’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

3.      ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

3.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından Platform’dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platform’un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

3.2. SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

3.3. Ürünler'in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

3.4. AİP Vakfı ve kuralları hakkında ayrıntılı bilgilere, AİP Vakfı tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda AİP’e verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,

3.5. Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları, Sözleşme konusu Ürünler için AİP Vakfı tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

3.6. Ürünler'in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

3.7. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,

3.8. ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler, j) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

3.9. Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

3.10.    Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi)

3.11.    ALICI’nın Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

3.12.    Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, AİP’in de üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

3.13.    Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın AİP’e veya SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

 

4.    ÜRÜN/MAL, FİYAT, ÖDEME

4.1. Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi

4.2. Ürün Açıklaması ve Satış Fiyatı

4.2.1.    Malın/Ürün/Ürülerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) AİP’e ait www.iyilikalisverisi.org internet sitesinde (“Platform”) yer alır.

4.2.2.    Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

4.2.3.    Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.2.4.    Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil fiyatı aşağıdaki tablo ve listede gösterilmiştir:

Ürün Kodu Ve Adı

Birim Fiyatı

Adet

Toplam Satış Tutarı

KDV Dahil Toplam Tutar

 

 

Kargo hariç toplam ürün bedeli:

Kargo Ücreti:

Kargo Dahil Toplam Bedeli:

Ödeme Şekli ve Planı:

Alınan Vade Farkı:

İndirim Tutarı:

5.    Ödeme Şekli Kredi Kartı Tek Çekim

5.1. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve AİP Vakfı'nın bilgisi dahilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

5.2. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit      olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir.  Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

6.    İade Prosedürü

6.1. Kredi Kartına İade Prosedürü

6.1.1.    Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilmemesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş     kredi kartı ile yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa BANKA, Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, Bankaya ürün bedelinin tamamını tek     seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli     olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak     ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

6.1.2.    Kart ile alınmış malın iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye İş Yeri yani SATICI bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım     aracılığıyla iadesini yapacak olup Üye İşyeri yani SATICI, ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda izah edilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme     yapılamamaktadır. Kredi Kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereği yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğu ve kabul ettiğini kabul     ve taahhüt eder.  

7.    Teslimat

Ürünlerin Teslim Edileceği Kişi     :

Ürünlerin Teslimat Adresi              :

Teslimat Şekli                                  :

Telefon                                            :

Fatura Adresi                                    :

Ürünlerin Teslim Tarihi                 :

7.1. Sözleşme konusu ürünün teslimatı; Satıcı'nın stok durumunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu ürünün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürünü, Alıcı tarafından Ürün'ün sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

7.2. Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti, sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat anlaşmalı,- kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın       veya belirttiği kişinin yukarıda belirtilen adresinde teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Şirketimiz edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul        edilecektir. Bu nedenle ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

7.3. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile     bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

8.    CAYMA HAKKI 

8.1. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan hangi usul ile yapabileceğiniz www.iyilikalisverisi.org  sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde açıklanmıştır.

8.2. AİP, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN AİP’E KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VE AİP’TEN BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ. AİP’E YAPILAN CAYMA HAKKI BAŞVURUSU BİLDİRİMDEN İBARET OLUP, AİP TARAFINDAN SATICI’YA BİLDİRİLİR.

8.3. Yalnızca, ürünün SATICI’ya iade amacıyla teslimi anında, ürün bedelinin halen AİP’in hesabında olması durumunda, ürün bedelinin AİP tarafından ALICI’ya ödenmesi söz konusu olabilecektir.

8.4. ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren (AİP ya da SATICI’ya cayma hakkını yöneltmesinden itibaren) 10 (on) gün içerisinde ürünü SATICI’nın işbu Sözleşme’de belirtilen adresine ve ürünü teslim eden kargo şirketi aracılığıyla yapacaktır. SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketiyle ürün iade edildiği sürece tüm iade kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

8.5. ALICI’nın ikametgahında anlaşmalı kargo şirketinin faaliyette bulunmaması bu nedenle farklı bir kargo şirketi aracılığıyla ürünün iadesi halinde de ürün iade bedeli SATICI tarafından karşılanır.  ALICI, ürünün teslimi sırasında kendisine ibraz edilen fatura aslını da SATICI’ya iade etmekle mükelleftir.

8.6. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürünün kutusu, ambalajı, aksesuarları ve varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin eksiksiz ve hasarsız şekilde iade edilmesi gerekmektedir. ALICI, cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmadan sorumlu değildir.

8.7. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya bedeli ödediği yöntem kullanılarak iade edilir.

8.8. Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

8.9. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

8.10. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

8.11. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

8.12. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

8.13. Malın Satıcı tarafından taşıyıcıya (kargo şirketine) teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi yeterlidir.

8.14.Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, 27 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

8.15.Burada açıklanan cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim bilgileri Sözleşmenin giriş bölümünde belirtilen Satıcı adres, telefon ve e-posta adresidir.

8.16.Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmayan hallerde, ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

9.    Cayma hakkının istisnaları;

9.1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

9.2. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

9.3. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

9.4. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

9.5. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

9.6. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

9.7. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

9.8. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

9.9. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

9.10. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

9.11. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

9.12.Üretimi belli bir hazırlık gerektiren ve bu hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından haksız sebep ile iade talebi Satıcı' ya doğrudan zarar verecek olan sözleşmeler Cayma Hakkı kapsamı dışındadır. 

9.13. Müşteri'ye hasarlı, ezik, deforme olmuş vb. bir şekilde ulaşmış olan ürünlerden hasar sebebi Hasar  Tespit Tutanakları ile kayıt altına alınmamış olan ürünler haklı sebeple iade hakkı kapsamı dışındadır.

10. GENEL HÜKÜMLER

10.1.ALICI, www.iyilikalisverisi.org   gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilendirmenin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

10.2.Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı varsa www.iyilikalisverisi.org  uzantılı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği Mal ile ilgili kampanya çerçevesinde söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

10.3.Ön bilgilendirmeye konu mal, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir mal için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından yukarıda belirtilen Ürünlerin Teslim Tarihi’nde teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri kargo firmaları aracılığı ile Alıcılara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması halinde veya Mal Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından ve genel olarak teslimatın kabul edilmemesinden Satıcı sorumlu değildir. Alıcı, Malı teslim aldığında derhal kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde Satıcı sorumlu olmayacaktır. Satıcı, haklı bir nedenle Sözleşme konusu Malı tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde açık ve anlaşılabilir bir şekilde Tüketiciyi (Alıcıyı) bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edebilir.

10.4.Adreste teslim edilmiş ürünlerin, teslimatı anında ALICI'nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste Malı teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

10.5.Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödeyememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün’ün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde de ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Ürün bedelinin ödenememesi ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

10.6.SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI'nın satış bedelini bankalar ve finansman kuruluşlarından sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır. Tüketicinin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde, SATICI’nın 30 gün önceden muacceliyet uyarısında bulunarak kalan borcun tamamının ifasını talep etme  ve sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda mevzuat tarafından belirlenen oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

10.7.Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 14 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde  bedel ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

10.8.ALICI, Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI'ya bildirebilir. ÜRÜN teslimatı sırasında SATICI'nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir asıl örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET SİTESİ'nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan bu Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

10.9.SATICI, olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde açık ve anlaşılabilir bir şekilde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

10.10.SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

10.11.Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb) halinde veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu ürünler SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

10.12.Vergi Usul Kanunu uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için SATICI tarafından ALICI’ya gönderilen iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

10.13.ALICI tarafından ön bilgilendirmenin alınmasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların işbu Sözleşme'den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

11.1. ALICI, AİP’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda AİP’e her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

11.2. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; AİP’in anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları AİP’e aittir.

11.3.Platform’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden AİP sorumlu değildir. Kişisel verilere ilişkin ayrıntılı bilgiye Platform üzerinden erişilebilir.

12. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEMİ

12.1.ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın ve AİP’in ticari defter ve kayıtlarıyla,kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12.2.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığın’ca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12.3.    ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri Platform’da gördüğünü (ilgili Sözleşme ayrıca ALICI’nın vermiş olduğu e-mail adresine de gönderilmektedir) ve bunlara elektronik ortamda onay vererek, Ürün’ü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

13. YÜRÜRLÜK

13.1.10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilecektir.